De Werkende Mens


Zaterdag 20 april 2024

Excursie Leiden: ‘Rijksmuseum van Oudheden - Hortus - Burcht’

In het RMO zijn een groot aantal vondsten uit Oss te zien. Deze zijn ontdekt bij 50 jaar onafgebroken onderzoek in Oss, een van de grootste opgravingsgebieden van West-Europa! Archeoloog Richard Jansen, lang in Oss werkzaam, leidt ons rond.We beginnen de dag in Leiden bij de burcht (11e eeuw), daarna bezoeken we de fraaie Hortus, de eeuwenoude universiteitstuin. Hier dichtbij gebruiken we de lunch. ’s-Middags bezoeken we het RMO. Vanwege de gemeentelijke toelage en de bijdrage van de SAM staat deze excursie ook open voor belangstellenden van buiten DWM.

Van 08.30u tot 18.00u. Maximaal 40 deelnemers. Vertrekplek bus: gemeentehuis Oss. Kosten € 5 pp. Incl. koffie/thee, entrees, lunch en gids.

Reserveren/aanmelden kan tot 10 april bij het Stadsarchief bij voorkeur via de mail: informatie@stadsarchiefoss.nl. Of telefonisch alleen di/wo/do tussen 10.00 en 17.00 uur via 0412- 842010. Of loop tijdens de openingstijden even binnen: Raadhuislaan 10 in Oss, in de bibliotheek. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling en vermelding excursie Leiden (Bankrekening De Werkende Mens: NL90 RABO 0180 4589 81). Bij verhindering kan helaas geen restitutie worden geboden. Svp indien mogelijk Museumjaarkaart meenemen.

Van 11 tot 24 maart is het Stadsarchief gesloten wegens verhuizing naar de voormalige Nicolaaschool aan de Koornstraat 14-16 in Oss. Daarna zijn bibliotheek en Stadsarchief hier voorlopig te vinden tot oplevering van het Warenhuis.


Woensdag 24 april 2024

Lezing: ‘Een avond over archeologie in Oss’

Lezing door archeoloog dr. Richard Jansen. Gratis entree. In 2024 wordt gevierd dat de Universiteit Leiden al 50 jaar archeologisch onderzoek verricht in Oss. Op deze avond is er aandacht voor verleden, heden en toekomst van archeologie en onderzoek in Oss. Archeoloog Richard Jansen geeft een lezing, er zijn interviews, presentatie en live muziek.

Lokatie: Groene Engel te Oss, van 19.30u - 21.30u.

Reserveren/aanmelden kan tot 21 april bij het Stadsarchief bij voorkeur via de mail: informatie@stadsarchiefoss.nl. Of telefonisch alleen di/wo/do tussen 10.00 en 17.00 uur via 0412- 842010. Of loop tijdens de openingstijden even binnen: Raadhuislaan 10 in Oss, in de bibliotheek.


Donderdag 23 mei 2024

Lezing: ’Doodsoorzaken in Oss, de geschiedenis van ziekte, gezondheid en sterfte 1866-1906’

Lezing door (de Osse) Nadeche Diepgrond. Gratis entree. In de 19e en 20e eeuw vonden er ingrijpende ontwikkelingen plaats in de volksgezondheid. Zo steeg de levensverwachting in korte tijd van 40 naar 70 jaar, veranderde het doodsoorzakenpatroon (van infectieziekten naar welvaartsziekten) en nam de zuigelingensterfte snel af. Nadeche onderzocht – voor het fellowshipprogramma van het BHIC – de dood en ziekte in Oss op een individueel niveau aan de hand van de doodsoorzaken in overlijdensregisters: wie overleed, waar, wanneer en waaraan? Zo kon worden vastgesteld wie er kwetsbaar was, wie er door welke ziekten werd geteisterd en welke onderlinge verschillen er bestonden in de sterfterisico’s en doodsoorzaken (‘de sociale ongelijkheid in sterfte’). Hiervoor werden de gegevens van circa 7.000 overleden Ossenaren in kaart gebracht.

Lokatie: Stadsarchief Nicolaasschool van 19.30-21.00u

Reserveren/aanmelden kan tot 18 mei bij het Stadsarchief bij voorkeur via de mail: informatie@stadsarchiefoss.nl. Of telefonisch alleen di/wo/do tussen 10.00 en 17.00 uur via 0412- 842010. Of loop tijdens de openingstijden even binnen: Raadhuislaan 10 in Oss, in de bibliotheek.


Zaterdag 8 juni 2024

Fietsexcursie: ‘Meierijsche Museumboerderij Heeswijk-Dinther en café Abdij van Berne’

Maximaal 24 deelnemers. Vertrekplek: gemeentehuis Oss. Lengte ca. 15 km enkele reis. Gids is Arjan Aarts die een mooie route volgt. Komt u liever met de auto, dan wordt u om 13.00u bij de boerderij verwacht (Meerstraat 28 Heeswijk-Dinther). Kosten € 5,- per persoon incl. koffie/thee, entree, gids (voor de boerderij. Café Abdij eigen rekening) Denkt u eraan een lunch mee te nemen! Lang waren we Werkende Mensen die leefden van een agrarisch bestaan. De Meierijsche Museumboerderij geeft een prachtig beeld van dat bestaan in de periode 1880-1930. Aanmelden tot 28 mei bij het Stadsarchief, graag melden hoe u reist, met de fiets of met de auto

Reserveren/aanmelden kan tot 28 mei bij het Stadsarchief bij voorkeur via de mail: informatie@stadsarchiefoss.nl. Of telefonisch alleen di/wo/do tussen 10.00 en 17.00 uur via 0412- 842010. Of loop tijdens de openingstijden even binnen: Raadhuislaan 10 in Oss, in de bibliotheek. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling en vermelding g excursie Museumboerderij (Bankrekening De Werkende Mens: NL90 RABO 0180 4589 81). Bij verhindering kan helaas geen restitutie worden geboden. Svp indien mogelijk Museumjaarkaart meenemen.

Jaarlijks voert stichting De Werkende Mens verschillende activiteiten uit. Zo zijn er elk jaar een aantal lezingen over allerlei onderwerpen uit de Osse historie. Aandacht is er geweest voor bijvoorbeeld opgravingen in en om Oss. Ook over de Tweede Wereldoorlog, de opmerkelijke industriële geschiedenis van Oss, emigratie, carnaval, bijnamen en tal van andere onderwerpen zijn telkens interessante lezingen gegeven.

Stichting De Werkende Mens organiseert ook interessante excursies die te maken hebben met historie en/of industrie. Zo hebben we in het verleden o.a. kasteel Heeswijk en kasteel Helmond bezocht, een OUDE KOLENMIJN IN ESSEN Duitsland, een wandeling met gids door Megen etc.

De kolenmijn in Essen

Tijdens de speciale excursie in het jubileumjaar 2019 bezochten we een drietal plekken in Duitsland waar nog veel oude industrie valt te bezichtigen.

DWM heeft goede contacten met instellingen, verenigingen, het Stadsarchief en musea die actief zijn op historisch gebied. Bij het samenstellen van activiteiten wordt vaak samengewerkt.

Iedereen kan zich voor onze activiteiten opgeven door een e-mail naar het secretariaat te sturen. Een brief sturen kan natuurlijk ook:

Stichting De Werkende Mens
Marmerstraat 10
5345 TB Oss